Podmienky používania stránky

Webovú stránku dorucim.online (ďalej len „webová stránka“) prevádzkujú fyzické osoby: Tomáš Igrini, Ing. Roman Veselý, PhDr. Jarmila Lichvárová (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontakt: kontakt@dorucim.online

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami používania.

I. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:

 1. správnosť a aktuálnosť obsahu publikovaného klientom prostredníctvom webového rozhrania.
 2. za škody spôsobené priamo či nepriamo v nadväznosti na informácie získane z webovej stránky dorucim.online
 3. škody spôsobené vírusmi a aplikáciami, ktoré sa mohli nainštalovať pri návšteve iných stránok prostredníctvom hypertextových odkazov, alebo pri prenose dát medzi stránkami a zariadením používateľa
 4. za bezporuchovosť webovej stránky.
 5. za inzerciu uverejnenú v rozpore s platnými právnymi predpismi a aktuálne prebiehajúcimi epidemiologickými opatreniami.

II. Všeobecné podmienky používania tejto webovej stránky:

 1. Používateľ stránky (rozumej „predajca“) nesmie uverejniť na stránku osobné informácie o 3 osobách, na ktorých zverejnenie nemá ich predchádzajúci súhlas.
 2. Registráciou na stránke, predajca vyjadruje súhlas s Podmienkami používania stránky.
 3. Používateľ, ktorý má menej ako 18 rokov, čestne vyhlasuje, že súhlas s pravidlami tejto internetovej stránky vyslovil jeho zákonný zástupca. Stránku môže používať len pod jeho dohľadom.
 4. Prevádzkovateľ webovej stránky si vyhradzuje právo vymazať obsah, ktorý zahŕňa vulgarizmy, rasistické, zastrašujúce, osočujúce, neslušné, xenofóbne alebo iné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami slušnosti alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi a to kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.
 5. Inzerovať je možné iba služby a tovar, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom SR a nepodliehajú špecifickej legislatíve.
 6. Prevádzkovateľ v prípade porušenia vyššie uvedených pravidiel môže: upraviť inzerát alebo vymazať inzerát, vymazať používateľa.
 7. Prevádzkovateľ nemá povinnosť zálohovať, alebo uchovávať obsah stránky. Túto povinnosť nemá ani po odstránení obsahu zo stránky, pokiaľ to neupravujú podmienky stránky, alebo pokiaľ si to nevyžadujú právne predpisy.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť dizajn webovej stránky bez predchádzajúceho súhlasu používateľa a pridať nové funkcionality, pokiaľ to zvýši kvalitu stránky a jej využiteľnosť a nevyžaduje to od používateľa poskytnutie osobných údajov, na ktoré používateľ nedal súhlas. Používateľ nemá povinnosť tieto nové funkcionality využívať, pokiaľ to nie je v jeho vlastnom záujme.